top of page

La nostra raó de ser

Les comarques del Pirineu i Prepirineu de Lleida compten amb densitats de població molt baixes i una gran dispersió dels centres educatius. Una de les conseqüències d’aquesta situació és el difícil accés a programes de divulgació educativa de la ciència en aquests territoris.

 

A més, les àrees de muntanya mostren un fort desequilibri entre la investigació que es du a terme en aquestes zones i la seva transferència en l’àmbit de la divulgació general i educativa en el propi territori, que no rep una retroalimentació sistemàtica ja que no existeixen circuits estables de transferència entre els projectes d’investigació i la comunitat educativa.

 

L’absència de plataformes de transferència estables comporta la falta de visibilitat del dinamisme científic present en l’àrea pirinenca i prepirinenca per a la població escolar i, per extensió, per a les comunitats locals. Actualment, són abundants els projectes d’investigació que es porten a terme en les comarques de muntanya en l’àmbit de l’arqueologia, la geologia i els estudis mediambientals que proporcionen informació rellevant en termes de la formació i les característiques dels seus paisatges culturals.

Els nostres objectius

· Introduir l’apropament científic com a forma de coneixement de l’entorn del Pirineu i Prepirineu.

 

· Aportar a l’alumnat i als centres educatius d’aquest territori recursos per a l’educació científica.

 

· Promoure la vinculació de l’alumnat al territori mitjançant la posada en valor científic de les seves característiques.

· Fomentar l’aprenentatge significatiu dels mètodes i resultats de la ciència a partir del treball per projectes aplicat a l’entorn local

 

· Activar la participació de grups d’investigació de la zona en la transferència dels seus resultats mitjançant la realització de projectes escolars d’apropament científic a l’entorn local

 

· Visibilitzar entre la població local els objectius i resultats de la investigació que es porta a terme en el seu territori.

bottom of page